česky | english

FAQ

Často kladené otázky:

Kdo konstruuje a staví raketoplány?

Pro konstrukci a stavbu raketoplánu SpaceShipTwo a „mateřské lodi” WhiteKnightTwo (nosný letoun Bílý rytíř 2) byla vytvořena společnost Spaceship Company, společný podnik Virgin Group Sira Richarda Bransona a Scaled Composites Burt Rutana. Virgin Galactic bude vlastnit a řídit nejméně pět nových raketoplánů a dvě „mateřské lodi.

Jaký je rozdíl mezi raketoplánem Virgin Galactic a NASA?

Veliký! Abychom byli poctiví, Space Shuttle NASA byl navržen pro podstatně vyšší užitečné zatížení, které dokáže vynést na oběžnou dráhu a nikoliv jen na suborbitální let. Existují zde ovšem některé klíčové rozdíly v konstrukci, které do budoucnosti představují důležitý vývoj pro bezpečné a komerčně realizovatelné kosmické cesty. Zaprvé je SpaceShipTwo postaven z kompozitních materiálů a nikoliv z kovových, což je velkým přínosem z hlediska hmotnosti a požadavků na výkon a odolnost. Zadruhé, mechanismus „opeření” (výše popsaný) znamená, že vesmírná loď nevyžaduje speciální (a historicky nespolehlivou) konstrukci systémů tepelné ochrany, jako používá Space Shuttle. Zatřetí, SpaceShipTwo bude vypouštěn ze vzduchu a nikoliv ze země. To je důležitým přínosem jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska ochrany životního prostředí. Konstrukce SpaceShipTwo se úmyslně vyhýbá zdlouhavému vývoji, který nezbytně přináší zbytečnou složitost, zejména pohonných jednotek. To je velmi velmi odlišný koncept, než jaký byl použit pro Space Shuttle. Je to koncept, který má klíčový význam pro bezpečnost a spolehlivost. Systém raketového pohonu SpaceShipTwo bude tvořit jediný motor na hybridní pohonné látky, a nikoliv více přídavných raketových pohonů na pevná a kapalná paliva, jaké používá Space Shuttle. Hybridní systém poskytuje velkou bezpečnost, i když samozřejmě díky menší hmotnosti a kratšímu doletu nepotřebuje takový výkon jako Space Shuttle.

Kde se raketoplány staví?

Raketoplány staví společnost Burta Rutana Scaled Composites na základně Mojave Spaceport v Kalifornii, v USA.

Jak časté budou lety?

Zpočátku se uskuteční jeden let za týden. Až se projekt rozběhne, počet letů se zvýší na jeden a potencionálně až dva za den.

Kolik cestujících a pilotů se zúčastní každého letu?

SpaceShipTwo ponese na palubě 6 astronautů-cestujících a dva piloty.

Jak bude kosmický let probíhat?

Raketoplán bude dopraven do výšky přibližně 50 000 stop (15 240 m) pomocí speciálně navrženého nosného letadla - „mateřské lodi”. Ve výšce 15 km se raketoplán odpoutá od mateřské lodi a zažehne vlastní raketový motor na hybridní pohonné látky. Raketoplán potom vystoupá do výšky přes 360 000 stop (109 728 m). Tento výstup bude trvat asi 90 sekund a raketoplán dosáhne trojnásobné rychlosti zvuku. Krátce před dosažením apogea (maximální výšky) letu se raketoplán „opeří” (složí křídla), a bude tak připraven na návrat do zemské atmosféry, přitahován gravitační silou Země. Když raketoplán narazí na odpor horní vrstvy atmosféry, křídla začnou sloužit jako brzdy, které umožní bezpečné zpomalení a manévrování při „bezstarostném návratu” do zemské atmosféry. Ve výšce přibližně 18 km se konfigurace křídel vrátí do původní polohy, která umožní klouzavé přistání (bez pohonu) na základnu.

Co je „opeření”?

V minulosti návrat do zemské atmosféry představoval jedno z největších rizik spojených s kosmickými lety. Ovšem důmyslná konstrukce Burta Rutana toto riziko snížila. V kosmickém prostotu jsou křídla složena a poskytují efekt badmingtonového míčku neboli efekt „opeření” (feathering), který dává raketoplánu neobyčejně silný brzdný moment pro návrat. To umožňuje zpomalení ve větší výšce a přitom značně omezuje síly působící na konstrukci raketoplánu a ohřívání pláště. Tato konfigurace také automaticky vyrovnává let raketoplánu a usnadňuje jeho pilotáž. Burt Rutan to popisuje jako „bezstarostný návrat”. Když se dostanou do atmosféry, opeřená křídla zaručí správnou korekci výšky raketoplánu bez zásahu pilota.

Odkud budou vesmírné lety startovat?

Základna Virgin Galactic a operační středisko Spaceport America budou postaveny v Novém Mexiku. Ovšem první lety budou startovat ze základny Mojave Spaceport v Mojavské poušti v Kalifornii.